BÁO CÁO CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2017 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2017 của ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN. Bản báo cáo đầy đủ nhất thông tin, hoạt động, thành tích, chủ trương đã triển khai và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới !

Và cũng mong muốn rằng trong tương lai sắp tới, Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ cố gắng nỗ lực để có thêm nhiều hoạt động, phong trào nhằm đóng góp tích cực xây dựng nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên, truyền lửa tới sinh viên nhằm góp phần xây dựng và đóng góp công ích tới xã hội nhiều hơn nữa để thể hiện được tuổi trẻ Kinh tế năng động – sáng tạo và đổi mới.

Các bài đăng trước cùng chuyên mục:

Trả lời