Đăng ký tham gia khóa học nâng cao kỹ năng Nghiên cứu Khoa học

Nằm mục đích nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên, Đoàn Thanh niên dự kiến sẽ tổ chức 4 khóa học về các phương pháp sau:

– Phương pháp nghiên cứu định lượng.
– Phương pháp nghiên cứu định tính.
– Phương pháp viết tổng quan nghiên cứu.
– Phương pháp trích dẫn và sử dụng endnote.

Các bạn sinh viên có mong muốn nâng cao kiến thức có thể đăng ký các khóa học theo đường dẫn:
https://docs.google.com/forms/d/1jsV8AWOBsw2yDbHtVIlUfOxMhH6fjQstWWUk7DO1TBY/viewform#start=openform

Rất mong các bạn có thể chia sẻ thông tin này đến với nhiều bạn hơn nữa!

Các bài đăng trước cùng chuyên mục:

Trả lời