Hướng dẫn quy trình Tích điểm Hoạt động và xếp loại Đoàn viên,Chi đoàn cơ sở

Hướng dẫn quy trình xếp loại Đoàn viên và Chi đoàn cơ sở

Download Hướng dẫn về Điểm hoạt động ( Click vào file dưới)

BANG-TICH-DIEM-HOAT-DONG-CUA-DOAN-VIEN

I. NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN

Bước 1:

Download và đọc kỹ  File : HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN – KTQD để biết về quyền lợi và trách nhiệm của Đoàn viên

File download:

Hướng dẫn xếp loại Đoàn viên – Bản chuẩn

Các bậc xếp loại đoàn viên: Danh gia xep loai Doan vien

Nội dung đóng dấu nhận xét vào sổ đoàn mỗi năm: ( Đóng 1 trong 4 nội dung sau vào sổ Đoàn)

Xep loai doan vien

Cac bac xep loai

Bước 2:

Đọc kỹ File: BẢNG TÍCH LŨY ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN  để nắm được các nội dung và các mức điểm hoạt động của từng chương trình để lên kế hoạch tích lũy điểm từ đầu năm học.

File download: BANG-TICH-DIEM-HOAT-DONG-CUA-DOAN-VIEN

Bước 3:

Lựa chọn các chương trình tham gia và tích điểm theo hướng dẫn.

Mỗi chương trình sẽ có : PHIẾU ĐIỂM DANH KIÊM TÍCH ĐIỂM được phát trong các chương trình để các bạn đoàn viên tham gia chương trình sẽ được ghi nhận điểm tích lũy.

Mỗi phiếu gồm 2 phần: 01 phần đoàn viên giữ để cuối năm nộp lại làm mình chứng cho Chi đoàn; 01 phần Đoàn trường giữ để nhập vào hệ thống quản lý đoàn viên Online tránh gian lận sau này.

Số điểm mỗi chương trình sẽ được ghi rõ trên phiếu.

Mẫu:

IMG_4511

Mỗi chương trình có điểm tích lũy riêng ( Chương trình này điểm tích lũy là 10)

Phần Đoàn trường giữ sẽ được cập nhật lên hồ sơ online của các bạn để sau này tránh gian lận

Phần các bạn sinh viên giữ sẽ được nộp lại cho Bí thư chi đoàn dập ghim vào số đoàn làm minh chứng cho việc xếp loại của các bạn.
Ví dụ xếp loại Tốt thì phải dập đủ số phiểu có tổng điểm là lớn hơn hoặc bằng 40 điểm.

Bước 4:

 • Cuối mỗi năm học sẽ download mẫu : MSV01 – Mẫu báo cáo điểm hoạt động Đoàn viên về để khai hoặc nhận từ Bí thư qua mail.
 • Khai trung thực và đầu đủ các hoạt động và thành tích đã đạt được theo mẫu. Tự xếp loại cho mình căn cứ vào thành tích và minh chứng đã đươc tích lũy.

File Download: MSV01-Mau-bao-cao-diem-hoat-dong-Doan-vien – Final

Bước 5:

 • Sau khi khai xong thông tin Mẫu MSV01, Đoàn viên gửi qua mail về cho BCH Chi đoàn tập hợp.
 • Nộp các minh chứng là các phiếu điểm danh, giấy khen photo,… cho Bí thư và BCH Chi đoàn để tổng hợp

Bước 6:

 • Tham gia Hội nghị chi đoàn để thông nhất xếp loại Đoàn viên của cả chi đoàn và kiểm tra xếp loại của mình.
 • Tham gia bình bầu Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu.
 • Kịp thời phát hiện và đề nghị xử lý các sai phạm.

*****************************************************************************************************

II. NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

( NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, ỦY VIÊN BCH CHI ĐOÀN)

File hướng dẫn đầy đủ ( Download):  Quy trinh xep loai doan vien va chi doan ( Danh cho Chi doan)

Bước 1:

 • Đoàn viên các chi đoàn Khai báo thông tin vào Mẫu chấm điểm hoạt động đoàn viên ( MSV01) do Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH ( Gọi tắt là BCH Chi đoàn) gửi online hoặc tự download trên mạng.
 • Đoàn viên nộp Mẫu MSV01 cho BCH chi đoàn qua mail và nộp lại các giấy chứng nhận minh chứng tham gia các hoạt động trong năm để BCH chi đoàn tập hơp theo danh sách.

Mẫu MSV01 để gửi Đoàn viên: MSV01 – Mau bao cao diem hoat dong Doan vien

Bước 2:

 • BCH Chi đoàn có trách nhiệm tập hợp, kiểm tra và xác minh sự chính xác của các minh chứng và điểm số của các bạn.

Bước 3:

 • BCH Chi đoàn hoàn thiện biểu tổng hợp điểm hoạt động đoàn viên của tất cả các thành viên trong chi đoàn theo mẫu đính kèm ( Mẫu XLĐV.01) . Căn cứ vào thang điểm, xếp loại đoàn viên.
 • Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên chi đoàn tập hợp và hoàn thiện các thông tin đầy đủ theo mẫu XLĐV.01.

Mẫu tổng hợp của Chi đoàn: XLDV.01 – Bien ban Hop Chi doan ve viec xep loai doan vien

Bước 4:

 • BCH Chi đoàn tổ chức họp chi đoàn thông báo kết quả xếp loại trước chi đoàn và xác minh độ chính xác trước toàn thể chi đoàn.
 • Bỏ phiếu bình bầu đoàn viên tiêu biểu xuất sắc thoe mẫu phiếu bầu đính kèm. ( Mẫu PB 01-  Mẫu phiếu bầu Đoàn viên xuất sắc: PB01 – Phieu Bau Doan vien Uu Tu)
 • Tự xếp loại Chi đoàn ( Căn cứ theo quy định chọn 1 trong 4 bậc: Xuất sắc, Tốt, Đạt, Yếu Kém). ( Căn cứ xếp loai  chi đoàn: Danh gia xep loai Chi Doan)

Quy trình bình xét và quy định về Đoàn viên xuất sắc: Quy trinh binh xet Doan vien tieu bieu xuat sac

Bước 5:

 • BCH Chi đoàn gửi bản mềm Mẫu XLĐV.01 bảng xếp loại về mail: Xeploaidoanvien.youthneu@gmail.com để Đoàn trường tập hợp và gửi về mail của Liên chi đoàn. ( Đề nghị các LCĐ cung cấp mail để các chi đoàn gửi chính xác).
 • Lưu bản cứng và bản mềm trong hồ sơ quản lý lớp.

Bước 6:

 • BCH chi đoàn sắp xếp thực hiện nhận xét sổ Đoàn theo lịch của Đoàn trường cho tất cả các đoàn viên trong chi đoàn.( Đoàn trường sẽ thông báo lịch cụ thể theo từng năm, thường vào tháng 5 hàng năm)

Bước 7:

 • BCH Chi đoàn mang theo bản cứng xếp loại đoàn viên và các giấy chứng nhận minh chứng của các đoàn viên trong từng hoạt động lên VP Đoàn trường.
 • Kẹp ghim các mình chứng hoạt động của năm vào đúng sổ đoàn của đoàn viên tham gia hoạt động.
 • Đóng dấu xếp loại đoàn viên theo 4 mức của bảng xếp loại vào sổ Đoàn.

Bước 8:

 • BCH Chi đoàn ký sổ xác nhận đã nhận xét và chịu trách nhiệm về tính trung thực của việc xếp hạng đoàn viên.
 • Lưu bản mềm của từng năm để thực hiện việc tổng hợp xếp loại đoàn viên tích lũy để xét khen thưởng.

Bước 9:

 • Sau 4 năm, xuất file tổng hợp thành tích của các chi đoàn để làm khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho các đoàn viên xuất sắc.

 

Lưu ý:

 • Ủy ban kiểm tra đoàn trường có trách nhiệm đối chiếu danh sách bản mềm xếp loại và giấy chứng nhận các hoạt động đoàn viên của các chi đoàn với hồ sơ quản lý đoàn viên Online của Đoàn trường.
 • Bất cứ hành vi cố tình gian dối điểm số sẽ bị xử kỷ luật nặng.

*****************************************************************************************************

III. NHIỆM VỤ ĐỐI VƠI BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

File hướng dẫn đầy đủ ( Download): Quy trinh xep loai doan vien va chi doan ( Danh cho Lien chi doan)

Bước 1:

 • – Yêu cầu các chi đoàn tiến hành xếp loại đoàn viên và chi đoàn theo mẫu của Đoàn trường đúng thời gian quy định

Bước 2:

Bước 3:

 • BCH Liên Chi đoàn hoàn thiện biểu tổng hợp điểm hoạt động đoàn viên của tất cả các chi đoàn trong Liên chi đoàn theo mẫu đính kèm ( Mẫu XLĐV.02) . Căn cứ vào thang điểm, xếp loại đoàn viên của các chi đoàn gửi lên.

Mẫu XLĐV.02: XLDV.02 – Bien ban Hop Lien chi doan xep loai Chi doan

Bước 4:

 • BCH Liên Chi đoàn tổ chức họp Liên chi đoàn thông báo kết quả xếp loại trước BCH và xác minh độ chính xác trước toàn thể LCĐ.
 • Thông nhất lựa chọn đoàn viên tiêu biểu xuất sắc của LCĐ theo danh sách đoàn viên tiêu biểu xuất sắc do các chi đoàn gửi lên. Mỗi LCĐ từ 01 – 03 đoàn viên xuất sắc nhất.

Bước 5:

Tiêu đề mail: LCĐ….. xếp loại chi đoàn năm học  20…- 20…

 • Lưu bản cứng và bản mềm trong hồ sơ quản lý LCĐ.

Bước 6:

 • Sau 4 năm, xuất file tổng hợp thành tích của các chi đoàn để làm khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho các đoàn viên xuất sắc và chi đoàn xuất sắc.

 

Lưu ý:

 • LCĐ chịu trách nhiệm toàn bộ trước tính trung thực của các văn bản xếp loại.
 • Ủy ban kiểm tra đoàn trường có trách nhiệm đối chiếu danh sách bản mềm xếp loại và giấy chứng nhận các hoạt động đoàn viên của các chi đoàn với hồ sơ quản lý đoàn viên Online của Đoàn trường.
 • Bất cứ hành vi cố tình gian dối điểm số sẽ bị xử kỷ luật nặng.

*****************************************************************************************************

IV. NHIỆM VỤ ĐỐI VƠI BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Bước 1:

 • Tập hợp danh sách xếp loại các đoàn viên và chi đoàn của các Liên chi đoàn
 • Thống kê danh sách đoàn viên xuất sắc để bình xét 10 Gương mặt tiêu biểu

Bước 2:

 • Nhập dữ liệu và đối chiếu online
 • Thông báo lịch xếp loại đoàn viên cho các Liên chi đoàn và chi đoàn

Bước 3: 

 • Tổ chức xếp loại đoàn viên theo từng đơn vị
 • Kiểm tra đối chiếu ngẫu nhiên các trường hợp đoàn viên có điểm số cao với cơ sở dữ liệu online
 • Thống kê ra quyết định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận hoạt động, xét học cảm tình đảng …

Toàn bộ Tài liệu phục vụ xếp loại các cấp:

Hướng dẫn xếp loại đoàn viên và chi đoàn

BANG TICH DIEM HOAT DONG CUA DOAN VIEN

Quy trinh xep loai doan vien va chi doan ( Danh cho Chi doan)

Quy trinh xep loai doan vien va chi doan ( Danh cho Lien chi doan)

Quy trinh binh xet Doan vien tieu bieu xuat sac

Danh gia xep loai Chi Doan

Danh gia xep loai Doan vien

PB01 – Phieu Bau Doan vien Uu Tu

MSV01 – Mau bao cao diem hoat dong Doan vien

XLDV.01 – Bien ban Hop Chi doan ve viec xep loai doan vien

XLDV.02 – Bien ban Hop Lien chi doan xep loai Chi doan

INFOGRAPHIC Hướng dẫn Quy chế Xếp loại:

23116936_1101156936654340_6020550239145047843_o 23004606_1101156809987686_6600148995059289625_o