NHỮNG HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TUỔI TRẺ TRONG LIÊN CHI ĐOÀN KHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN NHIỆM KÌ 2014-2017

Cùng với sự ra đời của Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Liên chi đoàn Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2008 theo quyết định của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm các chi đoàn sinh viên (Khóa 47) và 01 chi đoàn giáo viên. Bên cạnh đó, hoạt động đoàn viên và sinh viên của Khoa có thêm Liên chi hội Bất động sản & Kinh tế tài nguyên,ra đời vào ngày 08/08/2008, một đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đóng vai trò nòng cốt chính trị của Liên chi Đoàn Khoa.

Hiện nay, LCĐ khoa BĐS & KTTN có 16 Chi đoàn sinh viên và 1 chi đoàn giáo viên, tổng số đoàn viên là hơn 852 đoàn viên. Đoàn viên trực thuộc LCĐ Khoa BĐS & KTTN nói riêng và đoàn viên toàn trường nói chung đều có sự hiểu biết rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, ý thức công dân cao, có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng và chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân lập nghiệp.

Tuy nhiên, trước những biến động phức tạp về kinh tế chính trị trong nước và ngoài nước, cũng như những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ số và sự phát triển thiếu kiểm soát của truyền thông, một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu trách nhiệm, coi trọng vật chất, suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống, dễ bị lôi kéo kích động.

Trước tình hình đó, Đoàn trường cũng như LCĐ khoa BĐS & KTTN đã không ngừng đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phương thức giáo dục và tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, chú trọng về hình thức giáo dục có tính hấp dẫn, tạo môi trường thân thiện. Song, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế. Do đó, công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên sinh viên đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh, củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh và đoàn kết. Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố cơ sở đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, phát huy vai trò xung kích sáng tạo tình  nguyện của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng bảo vệ thủ đô, đất nước.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa và chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Trường, Liên chi đoàn Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên luôn thể hiện được vai trò tổ chức chính trị – xã hội cấp cơ sở của thanh niên: Tổ chức thanh niên – sinh viên trong Khoa tích cực tham gia rèn luyện đạo đức – phát triển nhân cách; Khẳng định vai trò người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên; Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ v.v. Trải qua thời gian phát triển, Liên chi đoàn Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên được đánh giá là đơn vị truyền thống trong các đơn vị trực thuộc Đoàn Trường, luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn, đạt được nhiều thành thích trong công tác đoàn viên – sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đặc biệt, Liên chi Đoàn luôn chú trọng đến việc định hướng cho các bạn sinh viên một tâm lý vững vàng, lối sống trong sạch, lành mạnh trong môi trường đại học. Thường niên, Liên chi đoàn tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập giúp các bạn sinh viên khóa mới làm quen với phương pháp học tập ở bậc đại học. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa, Bộ môn/ chuyên ngành, Liên chi đoàn cùng với Liên chi hội đã tổ chức các buổi tọa đàm và giao lưu sinh viên khóa mới nhằm cung cấp thêm thông tin về ngành học, chuyên ngành. Ngoài ra, Liên chi đoàn khoa tạo ra là một môi trường năng động sáng tạo để các bạn sinh viên trong Khoa rèn luyện giao lưu và hoạt động.

Liên Chi Đoàn khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên luôn chú trọng tổ chức xây dựng phát triển các chi đoàn cơ sở và tích cực trong công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên. Hơn nữa, Liên chi đã tổ chức thành công và tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện, các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ sinh viên v.v.

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng Đoàn viên

Các Đoàn viên trong LCĐ luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của người Đoàn viên sinh viên, luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức của người Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy chế của Nhà trường, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Luôn tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm các phong trào, hoạt động và những đợt sinh hoạt Đoàn có tính tập thể sâu rộng do Đoàn trường phát động và tổ chức. Hơn nữa Đoàn viên còn được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa và trong các buổi tập huấn cán bộ Đoàn.

Để củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ của các Chi Đoàn trong Liên chi, LCĐ đã đăng tải các tài liệu về công tác Đoàn trên Fanpage của Liên Chi Đoàn chia sẻ tới các Chi Đoàn nên đã góp phần nâng cao chất lượng của các cán bộ Đoàn. Đồng thời khuyến khích cán bộ Đoàn các Chi Đoàn năm nhất tham gia Tập huấn Cán bộ Đoàn do Đoàn trường tổ chức vào đầu năm học để có được chất lượng cán bộ Đoàn tốt nhất.

LCĐ đã tham gia nhiệt tình các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn do Đoàn trường tổ chức và phối hợp cùng LCĐ tổ chức các buổi tập huấn về các kỹ năng mềm như: Kiến thức tin học, thuyết trình, tìm tài trợ cho các cán bộ Đoàn và Đoàn viên trong khoa. Gần nhất LCĐ đã cử 12 Cán bộ Đoàn các khóa 57 và 58 tham gia lớp “Đào tạo kĩ năng lãnh đạo Cán bộ Đoàn” do Đoàn trường tổ chức ngày 25/2.

Điển hình là công tác tuyên truyền về “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, LCĐ khoa đã triển khai thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử và các thông tin liên quan về cách thức, quy trình bỏ phiếu, không chỉ qua các kênh thông thường mà còn phổ biến “Minigame” về “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” có trên 500 đoàn viên trong khoa tham gia trên tổng số 600 đoàn viên, từ đó giới thiệu đến toàn thể đoàn viên về các ứng cử viên là cán bộ trong trường cũng như các ứng cử viên thuộc điểm bỏ phiếu ở trường. Đảm bảo 100% đoàn viên sinh viên đều có thẻ cử tri và tham gia bỏ phiếu.

Hàng năm LCĐ đã đề xuất lên Khoa khen thưởng cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động của LCĐ tạo động lực lớn lao cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc tiếp tục phát huy tinh thần và nỗ lực cả trong hoạt động lẫn học tập.

  1. Công tác tổ chức tham gia xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên

Các Đoàn viên trong Liên chi đoàn luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của người Đoàn viên sinh viên, luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức của người Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy chế của Nhà trường, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; Các Đoàn viên liên tục được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa và trong các buổi tập huấn cán bộ Đoàn, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Nhiệm kì 2014-2017 LCĐ đã giới thiệu được nhiều Đoàn viên ưu tú lên Chi bộ sinh viên và Đoàn trường xem xét. Kết quả có 10 Đồng chí đã kết nạp Đảng , 10 Đồng chí đang phát triển Đảng. Ngoài ra, LCĐ cũng có quy hoạch đối tượng kết nạp Đảng, giao nhiệm vụ cho các đối tượng đã được quy hoạch để bồi dưỡng, thử thách, đồng thời giúp các đồng chí phấn đấu trở thành Đảng viên. Nhìn chung, đây là công việc được LCĐ ưu tiên quan tâm và phát triển.

*Cụ thể:

Năm học 2014-2015: có 11 Đoàn viên đã được tham gia học tập và viết bài thu hoạch.

Năm học 2015-2016: có 11 Đoàn viên đã được tham gia (đợt 1 có 4 Đoàn viên, đợt 2 có 7 Đoàn viên) học tập và viết bài thu hoạch.

Năm học 2016 – 2017 : có 7 Đoàn viên được tham gia và viết bài thu hoạch trong đợt 1.

Danh sách các đoàn viên được kết nạp đảng từ 2014- nay :

  1. Nguyễn Ngọc Phương K54 6. Nguyễn Thị Hương K54

2.Hoàng Thịnh An K54              7. Hồ Thu Uyên K56

3.Phạm Quỳnh Nga K53            8.Trần Thị Lan K56

4.Nguyễn Thị Vân Anh K54     9. Phan Thị Hà Phương K57

5.Nguyễn Thị Thảo K54          10. Ngô Diệu Hương K57

Ngoài ra, Liên chi đoàn còn phối hợp với Ban cán sự lớp, Liên chi hội và Khoa trong việc quản lý học tập của Đoàn viên thanh niên trong Khoa, xứng đáng là vai trò nòng cốt trong các phong trào thanh niên của khoa và được Ban Chủ Nhiệm khoa đánh giá cao.

III. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Văn nghệ  là hoạt động được Liên chi đoàn chú trọng thúc đẩy để tạo sân chơi, gắn kết và rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên của Khoa. Trong hoạt động văn hóa văn nghệ, Liên chi đoàn đã gặt hái được rất nhiều thành tích nổi bật qua các năm học.

LCĐ BĐS & KTTN đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào văn nghệ toàn trường, trong đó không thể không kể đến chương trình Liên hoan văn nghệ đầu khóa hàng năm. LCĐ đã tích cực tham gia với số lượng Đoàn viên tham gia rất đông đảo sôi nổi. LCĐ đã cố gắng tạo cơ hội để các Đoàn viên năm thứ nhất được thể hiện tài năng và tạo cầu nối cho các Chi Đoàn khóa mới được làm quen với các thế hệ Đoàn viên khóa trước. Bên cạnh đó, LCĐ luôn khuyến khích các Đoàn viên phát huy sự sáng tạo, năng động trong việc tự dàn dựng và thiết kế các tiết mục mang màu sắc riêng của Khoa BĐS & KTTN.

Năm học 2014-2015 Liên hoan văn nghệ đầu khóa K56 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đã đạt được những thành tích Xuất sắc: Giải Liên chi Đoàn tham gia tốt, Giải Nhì và Giải Ba thể loại tốp ca.

Năm học 2015-2016, với chủ đề “Sắc màu  tuổi trẻ k57” thu về được 2 giải 3 và 1 giải khuyến khích.

image001
image002

Hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập trường, Đoàn trường tổ chức Liên hoan văn nghệ sinh viên toàn trường chủ đề “Hành trình tuổi trẻ”. LCĐ có 2 tiết mục tham gia là múa “Hoa Đá” và hát “Làng quan họ quê tôi”, với sự nỗ lực tập luyện cũng như tinh thần tự hào của tuổi trẻ đội văn nghệ khoa, LCĐ vinh dự đạt “Giải nhất múa” và đạt giải “Đơn vị xuất sắc”. Đây là một chương trình mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các Đoàn viên sinh viên trong LCĐ khi được góp một phần cho các công tác, kế hoạch chào mừng 60 năm thành lập trường.image003

Đặc biệt trong “Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập khoa Bất Động Sản & Kinh Tế Tài Nguyên” Liên Chi Đoàn rất vinh dự được thầy cô lãnh đạo khoa tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách một số tiết mục văn nghệ chào mừng, với sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới – K58.image004

Bng 1: Thành tích trong hoạt động văn hóa và văn nghệ Liên chi đoàn

(Nhiệm kì 2014-2017)

STT Năm học Thành tích nổi bật
1 2014-2015 Liên hoan văn nghệ đầu khóa K56 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” :

-Giải Liên chi Đoàn tham gia tốt

-Giải Nhì và Giải Ba thể loại tốp ca.

2 2015 – 2016

 Văn nghệ đầu khóa K57 với chủ đề “Sắc màu  tuổi trẻ k57”:

-Giải tập thể tham gia tốt

-Giải ba hợp xướng

-Giải ba song ca

-Giải khuyến khích song ca

Liên hoan văn nghệ sinh viên toàn Trường chủ đề “Hành trình tuổi trẻ, Hướng tới kỉ niệm 60 năm thành lập Trường.

– Giải “Đơn vị xuất sắc”

– Giải nhất múa “Hoa Đá”

 

 “Giải bóng đá truyền thống Khoa Bất Động Sản và Kinh Tế Tài Nguyên” hàng năm thể hiện niềm tự hào của tập thể cán bộ, thầy cô giáo và sinh viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.Tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho toàn thể sinh viên trong viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, nhằm thúc đẩy tinh thần giao lưu và gắn kết giữa các chi đoàn trực thuộc LCĐ Khoa BĐS & KTTN,nâng cao tinh thần đoàn kết trong các tập thể tham gia giải bóng. Tạo cơ hội cho các sinh viên của Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên được tiếp xúc với các doanh nghiệp, đặc biệt các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất động sản.

Ngoài ra LCĐ cũng tham gia nhiệt tình sôi nổi tất cả các hoạt động ở nhiều hình thức như điền kinh, bóng đá,… trong các chương trình hội thao truyền thống của trường. Kết quả đạt được rất tốt.

image005

image006

Bng 2: Thành tích trong hoạt động thể thao của Liên chi đoàn

(Nhiệm kì 2014-2017)

Năm Các thành tích nổi bật
2014 +Đội Nam:

-Vô địch giải bóng đá truyền thống trường đại học kinh tế quốc dân.                             – Vào tứ kết giải bóng đá Hội sinh viên NEU.                                                              -Vô địch giải bóng đá CFE mở rộng.

+Đội Nữ:

-Giải nhì giải bóng đá truyền thống trường đại học kinh tế quốc dân.

2015 +Đội Nam:

-Giải ba giải bóng đá truyền thống trường đại học kinh tế quốc dân.                             – Vào tứ kết giải bóng đá  thường niên cup mùa đông.

+Đội Nữ:

– Vào tứ kết giải bóng đá truyền thống trường đại học kinh tế quốc dân.

2016 +Đội Nam:

-Giải nhì giải bóng đá truyền thống trường đại học kinh tế quốc dân.


  1. Các phong trào thanh niên, tình nguyện

LCĐ có 16 Chi Đoàn và LCH BĐS & KTTN với tinh thần tự giác và vì cộng đồng cao, rất nhiều sinh viên khoa BĐS & KTTN tham gia nhiệt tình vào công tác tình nguyện của các đội hình tình nguyện trực thuộc Hội Sinh viên.LCĐ cũng huy động đại diện sinh viên toàn khoa tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường và Hội Sinh viên tổ chức, như “Nụ cười cho em” chương trình tình nguyện thường niên của LCH BĐS & KTTN.

Hưởng ứng tháng ra quân 2016, dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường,tuyên truyền, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị địa bàn Hà Nội. LCĐ có 30 cán bộ Đoàn chủ chốt của LCĐ cũng như các CĐ tham gia dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực đường Trần Đại Nghĩa.

image007image008

LCĐ thực hiện Cuộc vận động “5 tiết kiệm “ và Quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và Chương trình “Trường sa xanh” …

Tham gia ” Tết trồng cây” do Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Nhà trường tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 12/02/2017  tại Góc Thanh Niên.

Tham gia các ngày hội Hiến máu tình nguyện như “Chủ nhật đỏ” với tinh thần “một giọt màu cho đi một cuộc đời ở lại” dưới sự nhiệt tình của các Đoàn viên có đủ điều kiện về sức khỏe.

  1. V. Phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ sinh viên…

Phải khẳng định LCĐ luôn đặt việc học tập và nghiên cứu khoa học là hoạt động trọng tâm, hàng đầu. Điều này được thể hiện trong các phương hướng và hoạt động của LCĐ trong nhiều năm qua. Vì thế, các Đoàn viên luôn ý thức được nhiệm vụ của người sinh viên trong công việc học tập và nghiên cứu khoa học.

LCĐ Khoa phối hợp cùng các thầy cô giáo trong Khoa chủ động phát động phong trào nghiên cứu khoa học từ rất sớm so với các đơn vị khác. LCĐ đóng vai trò động viên, khuyến khích các đoàn viên tham gia NCKH kể từ năm học thứ 2.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ các chi đoàn, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: Buổi triển khai về Nghiên cứu khoa học do thầy Nguyễn Thanh Lân – phụ trách Nghiên cứu khoa học sinh viên đã thực hiện. Sau buổi triển khai, mọi tư liệu hướng dẫn được gửi theo địa chỉ mail các bạn sinh viên đăng ký. Khi các thắc mắc đã được giải đáp, các bạn sinh viên bắt đầu đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn

image009image010

Ngoài ra, để công tác Nghiên cứu khoa học được thực hiện một cách tốt nhất, Khoa BĐS & KTTN cũng đã tổ chức buổi tọa đàm để sinh viên có thể tìm hiểu thông tin và giải đáp thắc mắc, nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên.

Bên cạnh đó, Khoa cũng đưa ra danh mục các đề tài nghiên cứu của chuyên ngành BĐS & KTTN, gợi ý các hướng nghiên cứu, các đề tài có thể chọn khi Nghiên cứu khoa học, làm chuyên đề tốt nghiệp.

Do xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của LCĐ nên ngay từ khi chưa có chủ trương của Đoàn trường về Nghiên cứu khoa học trong sinh viên, LCĐ đã phát động phong trào Nghiên cứu khoa học rộng khắp cho các Đoàn viên trong LCĐ. Nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của các khóa sinh viên và trong từng thời kỳ.

Các Đoàn viên giáo viên đã nhiệt tình tham gia viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài trường và hưởng ứng các hoạt động Nghiên cứu khoa học trong giáo viên trẻ do Đoàn trường phát động.

Tháng 9/2016 LCĐ cũng đã tổ chức thành công Buổi Tọa đàm sinh viên chuyên ngành BĐS và Buổi Giao lưu kiến thức sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Qua những buổi Hội thảo khoa học, Buổi Tọa đàm, Giao lưu, Đoàn viên sinh viên của LCĐ đã trau dồi được thêm nhiều kiến thức về chuyên ngành mình đang theo học, đồng thời phát triển được những kỹ năng tự học, tự tìm tòi tư liệu, tạo thành thói quen học tập tốt ngay từ những năm học đầu tiên.

image011image012

Tóm lại, hoạt động chuyên môn của LCĐ trong nhiệm kỳ qua đã có những thành tích đáng kể, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và Nghiên cứu khoa học trong Đoàn viên thanh niên.

  1. MÔ HÌNH VÀ PHONG TRÀO MỚI:

*Mô hình: Cộng tác viên LCĐ.

Với mục đích nuôi dưỡng cán bộ Đoàn, cho các Đoàn viên có năng lực nhiệt tình với hoạt động Đoàn có thể phát triển hơn, hỗ trợ LCĐ trong truyền thông, huy động nhân sự, tổ chức các chương trình từ đó cùng xây dựng một LCĐ vững mạnh.

Xây dựng ban văn nghệ Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên nhằm duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ. Tạo môi trường giao lưu cũng như phát triển năng khiếu , tài năng , cũng như niềm đam mê với nghệ thuật cho những sinh viên có năng khiếu phục vụ cho các chương trình của Khoa, LCĐ cũng như các hội thi văn nghệ của nhà trường.

Tổ chức các buổi ngoại khóa , tình nguyện trong địa bàn thành phố Hà Nội để nâng cao tình thần trách nhiệm , cũng như kĩ năng giao tiếp xã hội , giúp sinh viên hoàn thiện bản thân cả về Tâm , chí , tài.

*Tổ chức Giải bóng đá truyền thống Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên năm học 2016-2017” – (Dự kiến tháng 4/2017)

Thể hiện niềm tự hào của tập thể cán bộ, thầy cô giáo và sinh viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.

Tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho toàn thể sinh viên trong viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, nâng cao tinh thần đoàn kết trong các tập thể tham gia giải bóng.

Tạo cơ hội cho các sinh viên của Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên được tiếp xúc với các doanh nghiệp, đặc biệt các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất động sản.

VII. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KÌ TỚI

Bước vào nhiệm kì mới 2017-2019 với những cơ hội cũng như thách thức mới, LCĐ sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và hạn chế những mặt còn tồn tại.

Tiếp tục truyền thông sâu rộng đến toàn thể Đoàn viên về tư tưởng đạo đức, phát động các phong trào, các chương trình hành động cụ thể đến cộng đồng đoàn viên thanh niên trong Khoa  nhằm xóa bỏ các thói quen xấu của thanh niên hiện nay như chơi game, sử dụng quá nhiều trang mạng xã hội, lười đọc sách… Tổ chức một số cuộc vận động cụ thể như “10 ngày không sử dụng facebook”, “ mỗi ngày một quyển sách”,…

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa giảng đường trong sinh viên bằng các nội quy và yêu cầu cụ thể, quán triệt tinh thần đến từng cán bộ đoàn và cán bộ lớp nhằm tạo đội ngũ đi đầu trong phong trào. Bên cạnh đó, LCĐ phối hợp với Chi Ủy và Ban chủ nhiệm Khoa để xây dựng các hình thức kỷ luật trong nội bộ đối với các đoàn viên vi phạm, cũng như cơ chế đánh giá khen thưởng tuyên dương đối với các chi đoàn thực hiện tốt.

Xây dựng hệ thống thông tin hai chiều giữa Liên Chi Đoàn và các cấp Chi đoàn trực thuộc, đặc biệt đến từng đoàn viên qua Page LCĐ Khoa BĐS & KTTN, tạo đường dây nóng 24/24. Ngoài ra LCĐ thống nhất cơ chế họp BCH LCĐ mở rộng gồm các thành viên BCH và các Bí thư CĐ vào tuần thứ nhất hàng tháng để triển khai nhiệm vụ, phổ biến thông tin từ LCĐ đến các CĐ được thông suốt. Đồng thời, LCĐ cũng dễ dàng tiếp nhận những phản hồi ý kiến, những đề xuất chương trình hành động hoặc đóng góp ý kiến cho hoạt động của LCĐ.

Tổ chức các buổi tọa đàm nói chuyện giữa BCH LCĐ với từng chi đoàn mỗi kỳ/ lần nhằm giải đáp các thắc mắc của sinh viên trong quá trình học tập, cuộc sống cũng như định hướng trong nghề nghiệp. Những chương trình tọa đàm tổ chức thường xuyên với quy mô nhỏ như vậy sẽ tạo cơ hội để sinh viên chia sẻ dễ dàng hơn những khó khăn vướng mắc của cá nhân trong cuộc sống cũng như trong tư tưởng của mình.

Tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ Đoàn khóa mới và những chương trình gặp mặt giao lưu cán bộ Đoàn giữa các chi đoàn. Các chương trình tập huấn sẽ tập trung tập huấn các kỹ năng trong việc lãnh đạo các hoạt động Đoàn. Hơn nữa, những chương trình tập huấn sẽ được tổ chức ở phạm vi ngoài trường nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn các Khóa được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động Đoàn với nhau và gắn kết tình đoàn kết giữa các chi đoàn trong Khoa.

BCH LCĐ cơ cấu thêm một số ban chuyên môn như Ban Nghiên cứu khoa học – học tập, Ban văn nghệ nhằm củng cố và phát triển hoạt động Đoàn một cách sâu sắc, tập trung vào các hoạt động đi vào chiều sâu giúp các đoàn viên được rèn luyện kỹ năng đồng thời trau dồi kiến thức trong quá trình hoạt động Đoàn. LCĐ xây dựng mô hình “Cộng tác viên LCĐ” Với mục đích nuôi dưỡng cán bộ Đoàn, cho các Đoàn viên có năng lực nhiệt tình với hoạt động Đoàn có thể phát triển hơn, hỗ trợ LCĐ trong truyền thông, huy động nhân sự, tổ chức các chương trình từ đó cùng xây dựng một LCĐ vững mạnh.

Xây dựng cơ chế kiểm tra đánh giá, hình thức khen thưởng kỉ luật đối với các chi đoàn dựa trên các tiêu chí đánh giá rõ ràng. Việc theo dõi đánh giá hoạt động các chi đoàn và cá nhân sẽ được phối hợp giữa LCĐ và CĐ theo học kỳ. LCĐ tiếp tục tổng hợp dữ liệu thông tin của tất cả các đoàn viên và lưu trữ dưới dạng file.

Triển khai rộng rãi công tác phát triển Đảng đến các đoàn viên ngay từ năm thứ nhất, từ đó giúp các đoàn viên có định hướng và kế hoạch hoạt động đoàn rõ ràng. Bên cạnh đó rà soát và đẩy nhanh quá trình phát triển Đảng cho sinh viên năm thứ 4, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên phát triển Đảng.

Luôn thúc đẩy tinh thần đồng đội và sự gắn kết trong nội bộ các chi đoàn thông qua các cuộc thi về thể thao, văn nghệ giữa các chi đoàn trong toàn Viện. Khuyến khích việc chủ động liên kết tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các chi đoàn hoặc chi đoàn chủ động tổ chức chương trình trong nội bộ cũng như mời các chi đoàn khác tham gia.

Tích cực tham gia các phong trào mang quy mô toàn trường như Hội diễn văn nghệ toàn trường, Hội thao  toàn trường,…với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều đoàn viên từ các chi đoàn và phát huy toàn bộ sức sáng tạo, năng lực của sinh viên trong việc dàn dựng tiết mục, không đặt nặng vấn đề thành tích, đổi mới quá trình tập luyện.

Tổ chức các buổi ngoại khóa , tình nguyện trong địa bàn thành phố Hà Nội để nâng cao tình thần trách nhiệm , cũng như kĩ năng giao tiếp xã hội , giúp Đoàn viên hoàn thiện bản thân cả về Tâm , chí , tài. Xây dựng câu lạc bộ văn nghệ nhằm phục vụ cho các hoạt động của Khoa cũng như của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Tổ chức giải bóng đá truyền thống Khoa BĐS & KTTN. Tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho toàn thể sinh viên trong viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, nâng cao tinh thần đoàn kết trong các tập thể tham gia giải bóng. Tạo cơ hội cho các sinh viên của Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên được tiếp xúc với các doanh nghiệp, đặc biệt các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất động sản.

Đẩy mạnh truyền thông và triển khai rộng rãi các cuộc thi Olympic, các cuộc thi học thuật do Đoàn trường tổ chức đến toàn thể đoàn viên trong LCĐ nhằm kêu gọi các đoàn viên tham gia tích cực.

Tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ về ngành, hay chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa đối với các sinh viên năm nhất giúp trau dồi được thêm nhiều kiến thức về chuyên ngành mình đang theo học, đồng thời phát triển được những kỹ năng tự học, tự tìm tòi tư liệu, tạo thành thói quen học tập tốt ngay từ những năm học đầu tiên.

  BCH LCĐ KHOA BĐS&KTTN

BÍ THƯ

 

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Lân

Tiếp tục phát động và thúc đẩy hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên cả về số lượng các công trình nghiên cứu tham dự và cả chất lượng của các công trình.

 

 

 

Các bài đăng trước cùng chuyên mục:

Trả lời