Shark Tank Việt Nam

Một chương trình truyền hình thực tế giống The Voice, nhưng dành riêng cho các Startup Việt Nam. Chương trình truyền hình này được đầu tư 70 tỷ đồng, được nhập từ hãng Sony Picture. Theo chương trình nguyên mẫu, các Startup có thể đàm phán hợp đồng ngay trên sân khấu nếu một người trong số các cá mập cảm thấy hứng thú.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023

Các bài đăng trước cùng chuyên mục:

Trả lời