Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng Cộng đồng Bộ tộc Mixigaming tổ chức lễ khánh thành và bàn giao điểm trường trên địa xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

21 tháng 08, 2023

Dự án "Góp gạch xây trường" là dự án tình nguyện giáo dục được thực hiện bởi sự hợp tác giữa Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Cộng đồng Bộ tộc Mixi Gaming. Dự án tiến hành xây dựng, thay thế mới các điểm trường vùng sâu, vùng xa tạm bợ, hư hỏng, nhằm mang tới cho các thầy cô giáo và các em học sinh những ngôi trường mới khang trang hơn, an toàn hơn và điều kiện giảng dạy, học tập tốt hơn.
Designed and Developed by
Top